Kontakt         
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WYZNACZAMY DROGĘ

Tworzymy świat, w którym ludzie i natura mogą istnieć w harmonii.

 

Nasze zobowiązanie

Mr. SARAYA in one of his visits to Africa.

Wzrost liczby ludności na świecie i rozwój gospodarczy, który poprawia standard życia w każdym kraju, znacznie obciążają zrównoważone rybołówstwo, rolnictwo i pozyskiwanie zasobów naturalnych. Grozi nam nieodwracalne wyczerpanie tych zasobów. Ponadto liczne giełdy towarowe stanowią wyzwanie dla stabilności zasobów i mogą negatywnie wpływać na waluty, biznes, a nawet gospodarki krajów. Dlatego kluczem do stabilnego rozwoju gospodarczego w każdej branży jest posiadanie zrównoważonych zasobów rolnych, prowadzenie efektywnego recyklingu i korzystanie z energii odnawialnej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła nowe cele zrównoważonego rozwoju (SDG) w 2015 r. jako rozszerzenie milenijnych celów rozwoju z 2000 r. SARAYA dostosowuje swoje własne cele do tych wskazanych przez ONZ. Chcemy wspierać zrównoważony rozwoj i światowe bogactwa naturalne, chroniąc środowisko najlepiej jak potrafimy, m.in. dzięki stosowaniu opakowań, które ograniczają ilość odpadów. To misja SARAYA, która pod każdym względem dyktuje kulturę naszej firmy.

Prezes Yusuke Saraya

Czym są cele zrównoważonego rozwoju (SDG)?

To zbiór 17 globalnych celów wyznaczonych przez Program ONZ ds. Rozwoju. Ich formalna nazwa brzmi: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Cele są różnorodne i współzależne. Na 17 celów składa się 169 zadań do wykonania. Cele zrównoważonego rozwoju obejmują kwestie rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym: ubóstwo, głód, zdrowie, edukację, globalne ocieplenie, równość płci, wodę, warunki sanitarne, energię, urbanizację, środowisko i sprawiedliwość społeczną.

SDG 1 - Koniec z ubóstwem
SDG 2 - Zero głodu
SDG 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
SDG 4 - Dobra jakość edukacji
SDG 5 - Równość płci
SDG 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
SDG 7- Czysta i dostępna energia
SDG 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
SDG 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
SDG 10 - Mniej nierówności
SDG 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
SDG 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
SDG 13 - Działania w dziedzinie klimatu
SDG 14 - Życie pod wodą
SDG 15 - Życie na lądzie
SDG 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
17 - Partnerstwa na rzecz celów
SDG Weel

Higiena, ekologia, zdrowie. Nasze rozwiązania

SARAYA działa na rzecz społeczności i środowiska na świecie w oparciu o 3 filary.

SARAYA works to provide 3 solutions to the world: Hygiene, Eco and Health.

Higiena

Children in Uganda washing their hands Children in Uganda washing their hands

Umyć milion rąk!

Od 2010 r.

W 2009 r. w Ugandzie śmiertelność dzieci poniżej 5 roku życia wynosiła 89 na 1000. Ponad 75% śmiertelnym chorobom można było zapobiec poprzez zwykłe mycie rąk mydłem. W 2010 roku SARAYA rozpoczęła program Wash a Million Hands! (Umyć milion rąk!), mający na celu edukację w zakresie mycia rąk w Ugandzie. W ramach programu przeszkolono miliony matek z małymi dziećmi i zainstalowano wiele urządzeń do mycia rąk. Teraz przekazujemy 1% sprzedaży wybranych produktów na rzecz UNICEF, aby kontynuować i wspierać projekt.

Healthcare staff disinfecting her hands Healthcare staff disinfecting her hands

Higiena rąk w szpitalach na 100%

Od 2012 r.

W 2011 roku, w Ugandzie, otworzyliśmy filię SARAYA East Africa w celu rozwiązania lokalnych problemów sanitarnych oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W ramach projektyu Higiena rąk w szpitalach na 100%, zapewniliśmy szkolenia personelowi medycznemu i wprowadziliśmy na rynek lokalnie wytwarzany preparat do dezynfekcji rąk. Fabryka SARAYA w Ugandzie produkuje wyłącznie lokalnie pozyskiwany, alkoholowy, środek do dezynfekcji rąk, tworząc wiele miejsc pracy i ratując ludzkie życia w szpitalach.

 

Saraya supports White Ribbon project to provide a safer environment for mothers to give birth Saraya supports White Ribbon project to provide a safer environment for mothers to give birth

Bezpieczne macierzyństwo

Od 2018 r.

Niestety nadal, każdego dnia, 830 kobiet traci życie z powodu ciąży i porodu w krajach rozwijających się. Aby walczyć z tą niesprawiedliwością, angażujemy się w różne kampanie i projekty z fundacją White Ribbon, umożliwiając matkom rodzenie w bezpieczniejszym środowisku. Przykładowo wspieraliśmy budowę ośrodka zdrowia matek i dzieci (tzw. „Mleczny Dom”) w Tanzanii, który został uzupełniony darowiznami ze sprzedaży Lactoferrin Lab.

 

Saraya involves in innovation to provide opportunity for those that have been left behind Saraya involves in innovation to provide opportunity for those that have been left behind

Innowacja w zakresie higieny żywności

Od zawsze

W SARAYA zawsze pracujemy na rzecz innowacji. Pomagamy w rozwoju łańcucha chłodniczego w Afryce, ulepszając go w krajach takich jak Uganda, gdzie ze względu na brak chłodniczych systemów transportu żywności, myśl o jedzeniu świeżej żywności wciąż pozostaje wyłącznie marzeniem. Zmieniamy tę rzeczywistość za pomocą Rapid Freezer.

 

Ekologia

Borneo Rainforest Borneo Rainforest

Zielony korytarz

Od 2007 r.

Wyspa Borneo jest gęsto wypełniona wyjątkową fauną i florą, co czyni ją ważnym, światowym źródłem zasobów genetycznych. Jednak duża część lasów deszczowych Borneo zniknęła z powodu nagłego wzrostu plantacji palm olejowych w ostatnich latach. W prowadzeniu tych plantacji, choć są one ważne dla naszego obecnego stylu życia, musimy zachować równowagę między środowiskiem a przemysłem. Pozyskując ziemie przy brzegach rzek, SARAYA tworzy bezpieczną trasę migracji (tzw. Zielony Korytarz) dla lokalnej, zagrożonej przyrody, z dala od plantacji palm, na obszary chronione.

Do tej pory kupiliśmy łącznie 7 działek, które zostały już zwrócone lokalnym organom władzy.

 

Orangutan Bridge for easy migration across river Orangutan Bridge for easy migration across river

Wiszący Most Życia

Od 2008 r.

Obok skupowania gruntów w celu stworzenia Zielonego Korytarza, ze zużytych węży strażackich budujemy mosty dla orangutanów. Łączą one „oazę” lasu wzdłuż rzeki. Orangutany nie potrafią pływać i często ogromne plantacje odcinają orangutany od reszty lasu. Aby umożliwić populacji swobodną migrację przez dopływy rzek, wznieśliśmy już sześć mostów.

 

Saraya collaborated with other Japanese companies to create The Borneo Elephant Sanctuary Programme (BES) Saraya collaborated with other Japanese companies to create The Borneo Elephant Sanctuary Programme (BES)

Projekt ratowania dzikiej przyrody

Od 2004 r.

Nasze pierwsze działania na Borneo wykonywaliśmy we współpracy z Departamentem Dzikich Zwierząt Sabah..Odnajdujemy zwierzęta wypędzone ze swoich naturalnych siedlisk przez rozbudowę plantacji palm olejowych. Zapewniamy im opiekę zdrowotną i wypuszczamy z powrotem na wolność.

 

Saraya develops household and body care products using 100% sustainable palm oil Saraya develops household and body care products using 100% sustainable palm oil

Zrównoważone wykorzystywanie oleju palmowego – członkostwo w RSPO

Od 2008 r.

W związku z wykorzystaniem oleju palmowego w niektórych naszych produktach dołączyliśmy do Okrągłego Stołu Na Rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (Roundtable of Sustainable Palm Oil, RSPO) w momencie jego powstania. SARAYA była pierwszym, japońskim producentem, który to zrobił. RSPO to międzynarodowa organizacja non-profit, która pomaga produkować, dostarczać i wykorzystywać olej palmowy w sposób zrównoważony, poprzez tworzenie odpowiedniej polityki dotyczącej oleju i łańcucha dostaw – zgodnej z przepisami środowiskowymi i humanitarnymi, zapewniającej etyczną produkcję. Członkami są interesariusze ze wszystkich części łańcucha dostaw oraz osoby wspierające, takie jak rolnicy, producenci, dystrybutorzy, organizacje pozarządowe i konsumenci. SARAYA od 2010 roku opracowuje detergenty do użytku domowego i produkty do pielęgnacji ciała zawierające w 100% zrównoważony olej palmowy.

 

Zdrowie

One of SARAYA's monk fruit farms. One of SARAYA's monk fruit farms.

Zrównoważona produkcja owoców buddy (monk fruit).

Od 2010 r.

Dzięki Lakanto, naszemu naturalnemu słodzikowi z owoców buddy, już teraz zapewniamy zdrową alternatywę dla cukru, która może pomóc każdemu w prowadzeniu zdrowszego stylu życia – od diabetyków, po osoby przestrzegające diety. Ale nasze zaangażowanie na tym się nie kończy.

Farmy SARAYA znajdują się na dziewiczych terenach, w odległych górach Guilin, w Chinach. W odległości kilku godzin drogi od miejskiego zanieczyszczenia, uprawiane są bez pestycydów, ręcznie, przez lokalnych rolników, dzięki czemu uprawa wspiera lokalną gospodarkę. Dojrzałe owoce przetwarzane są w naszej bezodpadowej fabryce, w pobliżu pól, aby zachować ich maksymalną świeżość.

SDG 2 - Zero Hunger SDG 9 - Decent Work and Economic Growth SDG 12 - Responsible consumption and production SDG 17 - Partnership for the goals

© Copyright 2024 SARAYA Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.