Kontakt         

HIGIENA DLA SZPITALI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Rozwiązania SARAYA dla sektora ochrony zdrowia obejmują kluczowe obszary dla ograniczenia zakażeń szpitalnych: mycie rąk, dezynfekcję higieniczną i chirurgiczną rąk, wybór systemów dozowania, dezynfkecję powierzchni, czyszczenie i sterylizację narzędzi. Oferujemy wspracie i materiały edukacyjne, oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Hand Hygiene is an important tool in infection prevention. We teach you how to improve it.

Higiena rąk

Wytyczne dotyczące higieny rąk, publikowane przez WHO, CDC i ECDC, są w chwili obecnej podstawowymi źródłami sprawdzonej i opartej na badaniach wiedzy. Na ich podstawie jednostki mogą budować własne, zapewniejące bezpieczeństwo pacjenta systemy higieny rąk. Wytyczne zawierają szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące higieny rąk w obszarze medycznym.

Wskazania do higieny rąk

Jeżli ręce nie posiadają widocznych zabrudzeń, zaleca sie ich dezynfekcję. Jeżeli nie ma dostępu do prepratu dezynfekcyjnego lub ręce posiadają widoczne zabrudzenia, zaleca sie mycie rąk przy pomocy mydła i wody.

Czynności związane z higeną rąk

Celem higienicznego mycia rąk i higienicznej dezynfekcji rąk jest ogranicznie ilości patogenów na rękach. Właciwie wykonana chirurgiczna dezyfekcja rąk dodatkowo zapewnia przedłużone działanie prepartu, tak istotne w trakcie zabiegów i operacji.

Mycie rąk

Zwilż ręce wodą i nanieś ilość mydła wystarczajacą do pokrycia całych dłoni. Myj ręce zgodnie z przedstawionym schematem – cała procedura powinna trwać 40 – 60 sekund. Dokładnie spłucz ręce wodą i wysusz je, używając jednorazowego ręcznika.

Hand Wash Method

Dezynfekcja rąk

Nanieś na suche ręce preparat dezynfekcyjny w ilości wystarczajacej do pokrycia całych dłoni. Cała procedura, dla zapewnienia jej skutecznosci, powinna trwać 20 – 30 sekund.

Effective Disinfection Method

5 Momentów Higieny Rąk

5 Momentów Higieny Rąk to koncpecja WHO, która pomaga w stosowaniu procedur higieny w opiece nad pacjentem, w każdej chwili, kiedy jest to potrzebne. Dowiedz sie więcej o 5 Momentach Higieny Rąk.

5 maja

Coroczna kamapnia MYJ RĘCE - RATUJ ŻYCIE zachęca do podjemowania działań zmierzajacych do podniesnia poziomu higieny rąk na całym świecie. SARAYA aktywnie uczestniczy w programie i zachęca wszyskich do dołączenia.

Odwiedź stronę '5 maja' (w j. angielskim)

Step up your environmental management procedures with SARAYA.

Dezynfekcja powierzchni

Często dotykane powierzchnie mogą stać się źródłem transmisji patogenów i w efekcie prowadzić do zakażenia – zarówno pacjentów, jak i personelu. Wszystkie takie powierzchnie w otoczeniu pacjenta, a szczególnie te najbardziej eksponowane, jak klamki czy poręcze, powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Procedury czyszczenia i dezynfekcji

Powierzchnie, poza nielicznymi przypadkami, nie są uważane za krytyczny czynnik ochrony przed zakażeniami. Częstotliwość i intensywność procesów mycia i dezynfekcji powierzchni powinna być uzleźniona od wymagań pacjentów i poziomu czystości otoczenia.

Często dotykane powierzchnie

Często dotykane powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu pacjenta, szczególnie te najbardziej eksponowane jak klamki czy poręcze, powinny być czyszczone i dezynfekowane częściej niż pozostałe. >

Użycie preparatów czyszczących i dezynfekcyjnych

Wybierz skuteczny preprat dostosowany do oczekiwanych efektów, występujących zabrudzeń, powierzchni i warunków, w jakich będzie stosowany. Stosuj go zgodnie przeznaczenim i instrukcją producenta, zwracając uwagę na dozowanie, czas kontaktu i sposób użycia.

Procedury i polityka
Zaleca sie stworzenie polityki i procedur dla każdej jednostki służby zdrowia zarówno dla rutynowych, jak i okresowych czynności utrzymania higieny.
SARAYA provides you the tools for a perfect medical device reprocessing system.

Przygotowanie Wyrobów Medycznych

Właściwe przygotowanie wyrobów medycznych jest kluczowym elementem w ograniczaniu zakażeń szpitlanych. Dla bezpieczeństwa pacjentów i właściwego funkcjonowania urządzeń, niezbędne jest dokładne czyszczenie, poprzedzajace dezynfekcję lub sterylizację. System produktów SARAYA przeznaczonych do przygotowania wyrobów medycznych*, został zaprojektowany tak, aby każdy użytkownik mógł wybrać metodę pracy dopasowaną do swoich potrzeb.
*produkty dostępne tylko na wybranych rynkach

Klasyfikacja wyrobów medycznych
Ze względu na poziom ryzyka wywołania zakażenia wyroby medyczne mogą być sklasyfikowane jako krytyczne, półkrytyczne i niekrytyczne. Każda z kategorii wymaga innego przygotowania: czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji.
Czyszczenie
Czyszczenie polega na usuwaniu z urządzenia widocznych zabrudzeń, takich jak pozostałości krwi czy płynów ustrojowych. Czyszczenie zazwyczaj wykonuje się przy użyciu wody z detergentem lub prepratu enzymatycznego, np. z serii SARAYA Power Quick.
Dezynfekcja
Dezynfekcja to proces eliminowania z powierzchni urządzenia większości lub wszystkich patogenów, za wyjątkiem sporów. W środowisku medycznym stosowane są: dezynfekcja chemiczna, termiczna i chemiczno-termiczna.
Sterylizacja
Sterylizacja to proces, który eliminuje wszystkie mikroorganizmy, w tym spory. W środowisku medycznym stosowane są: sterylizacja parą pod ciśnieniem, suchym i gorącym powietrzem, tlenkiem etylenu, nadtlenkiem wodoru – plazma i płyn.
Education and promotion of healthcare hygiene was never more important. Learn with SARAYA how to set up hygiene at your facilities.

Edukacja i promocja higieny

Zmiana zachowań na zgodne z wtycznymi jest jednym największych wyzwań w ograniczaniu zakażeń szpitalnych. Poniższe materiały pomogą promować właściwą higienę w każdej placówce.
Kamapania WHO: Higiena rąk to bezpieczna opieka

Dążąc do ograniczenia ilości zdażeń niepożądanych, w 2004 WHO wcieliło w życie inicjatywę Global Patient Safety. Istotną jego cześcią jest rozpoczęty w 2005 roku program "Higiena rąk to bezpieczna opieka", promujący higienę rąk jako jedną z metod podniesienia bezpieczeństwa pacjentów.

Support for WHO Patient Safety Action
SARAYA wspiera działanie Prywatnej Organizacji dla Bezpieczeństwa Pacjentów (Private Organisations for Patient Safety, POPS) – porozumienia pomiędzy programem WHO Patient Safety i firmami.
HosCom International

HosCom International to nasz magazyn dedykowany dla sektora medycznego. Dostarcza informacje z zakresu kontroli zakażeń i jest cennym źródłem informacji od SARAYA.

HosCom International 2020 volume 1 HosCom International 2021

2020

2021

Materiały do pobrania

Pobierz nasze materiały, dzięki którym podniesiesz poziom higieny.

Klikinij tutaj

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.

© Copyright 2024 SARAYA Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.